sanger og salmer av hans nielsen hauge

– her finner du noe av det Hans Nielsen Hauge selv forfattet av sanger og salmer og som er gjengitt i senere sangbøker :

Skriv inn søkeord..