prestene/biskopene og haugianerne

 

– møtet med Hans Nielsen Hauge selv og med dem som fulgte/etterfulgte ham, skapte en ny situasjon på mange steder i Norge; ikke minst det faktum at Hauge både i tale og skrift utfordret den stilling presteskapet stod i i forhold til folket/almuen, ble støtet til at mange av prestestanden gikk imot ham og hans tilhengere – mens andre av prestestanden ytret forståelse for mange av de synspunkter Hauge fremmet. Kildematerialet er omfattende på disse punkter. Fra året 1803 frem til Hauge ble pågrepet og fengslet sent i 1804, innkom det til kancelliet i Kjøbenhavn mange uttalelser om Hauges og hans tilhengeres aktivitet. Også i perioden etter Hauges fengsling og da hans venners virksomhet også stilnet eller endret seg, er det mange vidnesbyrd fra prestestanden om Haugianerne som en bevegelse.

– ut fra dette, les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..