eilert sundt

– en av landets virkelig store folkelivs-granskere, også kalt en nasjonens lærer, som i skrift og tale skildret det norske folks livsvilkår helt ned til de minste og mest uuunselige forhold; dermed fikk han betydning både i sin samtid og især fra midten av hundreåret en kraft i bestrebelsene på å bedre den vanlige manns og kvinnes liv;

– du kan lese mer om Eilert Sundt på disse sider :

– og også lese videre om :

Skriv inn søkeord..