sang- og salmebøker innen lekmannsbevegelsen

– utgjør en sann rikdom til forståelsen av hvordan det norske samfunn utviklet seg i en slik “egalitær” retning som det gjorde; her blir naturligvis salme- og sang-skatten innen “den offisielle kirke” gjerne omtalt som den pregende bestanddel for det norske folk som sådan – noe du kan lese mer om her;

og innen den “gren” av norsk kristen- og kirkeliv som lekmannsbevegelsen vokste fram av, er det i første rekke Haugianer-bevegelsen vi oppfatter som grunnstammen i og utgangspunktet for dette som ble en åndelig og i samfunnsmessig betydning klar oppvåkning blant den jevne almuen.

I dette var sangen en viktig bestanddel – derfor må denne del av norsk lekmanns-liv gies plass; det samme må de personer som stod bak, samlet og utgav denne sangskatt, som du også kan lese litt om på disse sider;

– les om sangbøkene her :

Skriv inn søkeord..