opprettelsen av det norske misjonsselskap

– hadde sin forhistorie rundt om i landet; det var allerede i årene forut for 1842 stiftet misjonsforeninger på enkelte steder. I ti-årene forut for selve stiftelsen av misjonsselskapet i Stavanger var inntrådt en gradvis endring blant aktive kirkegjengere i deres syn på viktigheten av at den kristne kirke drev misjon; og noen gikk foran og viste veg, gjennom opprettelsen av lokale misjonsforeninger, les om slike her :

– les her videre om selve opprettelsen av misjonsselskapet i 1842 :

Skriv inn søkeord..