misjon i norske byer og bygder

– især utover i 1820-årene våknet misjonsinteressen blant deler av “almuen” og blant enkelte geistlige for alvor, noe som er nærmere beskrevet også på disse sider; enkelte steder i vårt land utmerket seg i denne henseende. Her beskrives noe av dette, hentet fra ulike kilder;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..