det norske missions-selskab/misjonsselskap

– ble mer enn en institusjon fra dets oppstart i Stavanger i 1842 – det ble en slags folkebevegelse; aldri før har Norge sett en bevegelse som slik samlet mennesker av ulik stand og karakter og med et slikt landsomfattende nedslagsfelt;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..