haugianerne i meldalen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 738 :

Som allerede tidligere omtalt, var der i Hauges Dage et forunderlig rigt og kraftigt kristeligt Liv i Meldalen (Meddelelser og Oplysninger fra en Række samtidige Haugianere) med flere dygtige Ledere.

De mest bekjendte, Brødrene Michel og Trond Grendahl, flyttede tidlig ud af Bygden; den førstnævnte døde paa Hafsten ved Trondhjem 1849 og den anden i Torvik paa Nordmøre 1846.

Af andre anseede Haugianere, som blev i Bygden til sin Død, mærkes Størker Rigstad (1764 – 1812) og Kari Ressel, begge sjelden forstandige, kloge og vidnemodige Mennesker, selv under meget vanskelige Omstændigheder.

Alle disse er tidligere tildels udførlig skildrede.

Siden har der været Vækkelse i Meldalen, ikke alene omkring 1850, men lige ned til vore Dage.

Af de senere vakte er tillige allerede omtalt John Eriksen Loe (1795 – 1889).

Der har ogsaa i dette Prestegjæld i Treti- og Firtiaarene og senere været anseede Haugianere, men ikke saa fremragende Ledere, som de nysnævnte i den ældste Tid.

Skriv inn søkeord..