haugianerne i rennebu : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 736 :

I Rennebu var der i ældre Tid og senere ikke saa lidet kristeligt Liv.

Af Treti- og Firtiaarenes Haugianere er allerede skildret Engel Ingebrigtsen Meslo (1803 – 1883). Han omtales som en Lægmand, der i flere Henseender i god Forstand vakte Opmærksomhed. Han gjorde ogsaa i sjelden Grad fyldest for sig i Bygden baade som Guds Ords Forkynder og Kommunemand.

En anden betydelig Personlighed her maa endnu mindes, nemlig Kirkesanger Ole Johnsen Rigstad (les om ham her).

Skriv inn søkeord..