haugianerne i jevnaker : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Andet Bind. Anden Afdeling. Christiania 1912-1920.

 

– fra s. 614 :

 

I Naboprestegjældet (til Gran/red.) Jevnaker (Oplysninger fra Thrond Greftegreff og andre samtidige Haugianere) var der i ældre Tid en Del Haugianere; flere af dem levede og virkede til omkring 1850.

Af disse kan nævnes Gaardbruger Erik Bækken og Hustru Margrethe, Husmand Hans Mellerud og Kone Malene, Gaardbruger Hans Paulsen Tveten og Hustru Kari samt de mest begavede og virksomme blandt dem : Gaardbruger Ole Dæhlin og Husmand Hans Gundersen Dæhlinlien, der tidligere er omtalt.

Disse Gamles Kristenliv blev styrket og oplivet gjennem Besøg af tilreisende ældre Haugianere ved Midten af Tretiaarene; særlig nævnes Rasmus Amlien og Herman Rustad fra Thoten samt Elling Eielsen fra Voss.

Ved deres Opbyggelser blev en 7-8 Yngre vakte, hvoriblandt især mærkes den senere bekjendte Gaardbruger Thrond Hansen Greftegreff (les mer om ham her ).

Skriv inn søkeord..