gudloug tuv i hemsedal

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”.

 

– fra s. 577 :

En aandelig Bedstemoder blandt Vennerne (i Hemsedal) var Gudloug Tuv, der havde tjent paa Bredtvedt hos Hauge i syv Aar og siden altid paa en værdig Maade opretholdt de gamle, kristelige Traditioner.

Skriv inn søkeord..