kirsti amundsdatter korsbøen svanøe

 

– ble Ole Torgersen Svanøes kone.

Kirsti Amundsdatter Korsbøen Svanøe står enkelte steder omtalt i H.G. Heggtveits bokverk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”.

Under avsnitt om hennes mann Ole Svanøe står nevnt i “Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820”, s. 203, følgende :

“Saa flyttede han til Gaarden Vareberg i Aal og giftede sig 1803 efter Hauges Raad med Kirsti Amundsdatter Korsbøen fra Snarum Sogn paa Modum, hvor hun var født 14. September 1781.

Han fandt i hende en ualmindelig dygtig og trofast Ægtefælle, en alvorlig og elskelig Kristen samt en kjærlig og god Moder, saa han havde al Grund til at takke Hauge, som havde ledet hans Opmærksomhed paa hende, sagde han selv ofte senere, Vennerne berømmede tillige hendes store Hjælpsomhed mod Fattige og aabne, frimodige Væsen; det, som hun mente, sagde hun lige ud uden Frygt og Omsvøb, men tillige kjærlig og beskeden; der fandtes ikke ringeste Spor af Hykleri, Falskhed eller Smiger hos hende”.

– les også om hennes mann Ole Torgersen Svanøe her :

Skriv inn søkeord..