christopher grøndahl

 

– les om den kjendte Haugianeren Christopher Grøndahl her :

– les også om hans far Anders Grøndalen (Grøndahl) – kjent først fra Grøndalen i Ullensaker. Kirkehistorikeren H.G. Heggtveit skriver i sin beskrivelse av Haugianerne på Romerike, at under en Opbyggelse som Hauge holdt der omkring 1797-98, “blev Faderen Anders og straks derefter Sønnen Christopher (1784-1864) overbeviste af Sandheden. Førnævnte flyttede siden til Christiania; her nedsatte han sig paa Kuskebakken i Nærheden af gamle Akers  Kirke, omtrent der, hvor Maridalsveien 17 nu er. Her boede han til sin Død ca. 1820. Den nævnte Søn reiste en Tid i sin Ungdom og holdt Opbyggelser sammen med Hauge, fulgte Vaaren 1800 med ham til Danmark, hvor han blev udlært til Bogtrykker, virkede derefter som Faktor i Christianssand og grundlagde i 1812 det bekjendte Grøndalske Bogtrykkeri og Forlag, som han drev med fremragende Dygtighed til sin Død.

Skriv inn søkeord..