anders olsen skjeie : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 182 :

Af de noget yngre Lægmænd i Vikør fortjener at nævnes Gaardbruger Anders Olsen Skjeie fra Steinsdalen, født 1831.

Han havde en særegen Gave til at tale med den enkelte. Vistnok holdt han ogsaa Opbyggelsesforsamlinger; men der hævede han sig ikke over det almindelige; privat derimod var hans Tale ypperlig, rent ud enestaaende. Han øvede herved stor Indflydelse.

Særlig evnede han paa en eiendommelig, venlig, visdomsfuld og hjertevindende Maade at komme i aandelig Forbindelse med almindelig verdslige Folk og kunne paavirke dem kristelig.

Desuden eiede Skjeie en mærkelig Evne til at opdage og opdrage Naadegaverne og sætte dem i Virksomhed. Han var en fortrolig Ven af gamle Kirkesanger M.L. Kallestad og dennes Søn Ole.

Efter et Liv rigt paa Tro, Gudsfrygt og trofast Virksomhed for Guds Rige døde han 18. December 1893 i en Alder af 62 Aar.

Skriv inn søkeord..