norske embedsmenn som støtter for kristentroen

– 1800-tallet fremviste flere markante embedsmenn, både av norsk og dansk herkomst, som direkte eller indirekte var støtter for den fremvoksende lekmanns- og livsbevegelse, og som ikke minst Haugianismen var uttrykk for.

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..