sylvester sivertson

– er en svært spesiell forfatter, ikke minst av stoff om det tidlige 1800-talls kristendomsliv i Norge, representert ved det han selv hadde vokst opp under.

Han ble født i Lom 12. september 1809 og gjorde seg tidlig bemerket her hjemme, siden hans forfatterbane begynte i svært tidlige år. Han døde i ung alder, bare 38 år gammel. Men allerede i 1833, 24 år gammel, forfattet han en svært interessant bok om haugianerne, der også relasjonen til brødrevennene eller herrnhuterne var tema.

– her er et bilde av Sylvester S., inntatt i Ole Sivertsons bok om sin bror : “Udvalgte Digte af Sylvester Sivertson”, samlede og udgivne af Ole Sivertson. Christiania. Trykt hos Jac. Chr. Abelsted. 1848.

– i samme bok er også inntatt brorens korte biografiske skildring av Sylvester S., og som du kan lese videre nedenfor.

– les videre Sylvester Sivertson her :

Skriv inn søkeord..